Jesteś tutaj: stal.co » blachy

Hutnicze wyroby – blachy

Blachy stalowe są to metalowe wyroby hutnicze, walcowane o przekroju bardzo płaskiego prostokąta, które produkowane są w hutach lub zakładach przerobu stali, noszących nazwę walcowni blach ( walcowania blach grubych, walcowania blach cienkich itd.) Blacha może być dostarczana w arkuszach o określonych wymiarach, lub w kręgach – rulonach ( dotyczy blach cienkich. Najpopularniejszymi formatami blach stalowych, oferowanych na rynku są ( wymiary w mm), Ax1000x2000, Ax1250x2500, Ax1500x3000,Ax1000x6000, gdzie A oznacza grubość blachy.

Rozróżnić można blachy cienkie do grubości poniżej 5 mm, walcowane na zimno lub na gorąco, oraz blachy grube o grubości powyżej 5 mm, które wykonuje się poprzez walcowanie na gorąco. Blachy mogą być wykonane ze stali węglowych, stali stopowych, z metali nieżelaznych i ich stopów ( stopy aluminium, miedzi, tytanu, niklu, ołowiu itd.), mogą być bimetalowe a także pokrywane na przykład: cynowane, cynkowane, aluminiowane. W dalszym podziale blach są uwzględnione gatunki materiałów, sposób wykonania a także przeznaczenie np.: blacha stalowa przeznaczona do tłoczenia, blacha stalowa przeznaczona dla przemysłu motoryzacyjnego czy lotniczego, blachy przeznaczone na kotły wysokoprężne itp.

Przybliżoną – uśrednioną masę blachy stalowej można obliczyć według poniższego wzoru:
A x B x C x 8
A – grubość w „mm”
B – szerokość w „m”
C – długość w „m”
8 – przybliżona masa w gramach, 1 centymetra sześciennego stali – żelaza, ( według Wikipedia, gęstość żelaza wynosi 7874 kg/m³, na przykład:
Blacha o grubości 14 mm x szerokość 1250 mm x długość 2500 mm
14 x 1,25 x 2,5 x 8 = 350 kg
W powyższy sposób można w przybliżeniu obliczyć każdy rodzaj blach stalowych węglowych, stopowych i wysokostopowych. Do obliczenia masy blach wykonanych z aluminium, niklu, ołowiu, miedzi itd., należy zastosować zamiast „8” odpowiednią dla danego materiału gęstość, czyli : Aluminium 2,7 – gęstość 2700 kg/m³, Miedź 8,9, Tytan – 4,5 i tak dalej.

Copyright © 2011 by www.stal.co Wszystkie prawa zastrzeżone. Hutnicze wyroby