Jesteś tutaj: stal.co » prety

Hutnicze wyroby – pręty

Wyroby hutnicze w postaci prętów produkowane są w zakładach przetwórczych lub na wydziałach hut, które nazywają się walcowaniami. Produktami walcowani są pręty walcowane, które mogą być dostarczane w postaci prętów kalibrowanych, prętów o powierzchni surowej, lub po wstępnej obróbce mechanicznej tak zwanym „skórowaniu”. Pręty walcowane mogą być okrągłe, płaskie ( płaskowniki), kwadratowe, mogą być również w postaci tak zwanych kęsów, które służą, jako półprodukt do dalszej przeróbki na przykład w kuźniach matrycowych ( w przypadku produkcji seryjnej) lub do kucia swobodnego. Jeśli ostateczny odbiorca życzy sobie mieć pręty wykonane bardzo dokładnie wykonane, których już nie potrzeba obrabiać zewnętrznie, huta lub zakład hutniczy/metalurgiczny dostarczyć może pręty walcowane ciągnione, szlifowane, lub łuszczone. Poza walcowniami, pręty wykonują także kuźnie na maszynach zwanych młotami, które można podzielić na prasy, kowarki, zespoły kowarek, młoty i inne. Pod prasami wykonywane są duże pręty, które również mogą być okrągłe, kwadratowe lub płaskie. Na kowarkach wykonywane są pręty ze stosunkowo dużą dokładnością, w których normy przewidują dokładności wykonania prawie taki jak w przypadku produktów walcowni. Również pręty wykonane w procesie kucia mogą, byś wstępnie obrabiane mechanicznie ( skórowane) lub mieć powierzchnię surową po kuciu. Poza wykonaniem samych prętów, bardzo ważną rolę odgrywa obróbka cieplna, której zadaniem jest poprawa własności mechanicznej danego materiału, ułatwienie obrabialności, lub ujednolicenie wewnętrznej struktury.

Najpopularniejszymi rodzajami obróbki cieplnej prętów stalowych walcowanych i kutych są:

Zmiękczenie (wyżarzanie zmiękczające) - ma na celu zmniejszenie twardości a także poprawę plastyczności stali, która po przeróbce plastycznej na gorąco ( kucie lub walcowanie), była chłodzona na powietrzu w skutek, czego stała się trudno obrabialna.
Ulepszanie cieplne – jest zabiegiem obróbki cieplnej, które składa się z hartowania oraz odpuszczania w celu uzyskania najbardziej optymalnych dla danego celu i przeznaczenia konkretnego gatunku stali, własności mechanicznych.
Normalizacja (wyżarzanie normalizujące) – jest zabiegiem cieplnym, który znacznie poprawia własności mechaniczne danego stopu, poprzez doprowadzenie do rozdrobnienia i ujednolicenia struktury danej stali.
Przesycanie – które polega na nagrzaniu do odpowiedniej temperatury stali, przy której dany składnik stopu przejdzie do roztworu stałego i szybkim oziębieniu w celu utrzymania tej struktury.

Przybliżona masa 1 metra prętów stalowych:
masa-prętów

Copyright © 2011 by www.stal.co Wszystkie prawa zastrzeżone. Hutnicze wyroby