Jesteś tutaj: stal.co » taśmy

Hutnicze wyroby - Taśmy stalowe

Taśma stalowa (metalowa) to wyrób hutniczy walcowany na zimno o przekroju poprzecznym o kształcie spłaszczonego prostokąta z brzegami surowymi po walcowaniu (nieobciętymi) lub obciętymi. Taśmy stalowe walcowane produkowane są przedsiębiorstwach przerabiających stal i zakładach metalurgicznych i wydziałach hut zwanymi walcowaniami. Taśmy stalowe lub wykonane z metali nieżelaznych dostarczane są do odbiorców w postaci kręgów, wstęgach o bardzo dużych długościach.

Przybliżoną – uśrednioną masę jednego metra taśmy stalowej można obliczyć według podobnego wzoru służącego do obliczanie masy blach:
A x B x 0,008
A – grubość w „mm”
B – szerokość w „mm”
Na przykład
Taśma stalowa o grubości 2,5 mm x szerokość 300 mm x 0,008
2,5 x 300 x 0,008 = 6 kg - 1 metr taśmy 2,5x300 waży 6 kg.

W powyższy sposób można w przybliżeniu obliczyć każdy rodzaj taśmy stalowych węglowych, stopowych i wysokostopowych. Przy obliczaniu taśm wykonanych z aluminium, niklu, ołowiu, miedzi itd., należy zastosować zamiast „0,008” odpowiednią dla danego materiału gęstość, czyli: Aluminium 0,0027, Miedź 0,0089, Tytan – 0,0045 i tak dalej.

Copyright © 2011 by www.stal.co Wszystkie prawa zastrzeżone. Hutnicze wyroby